Joke Hansen werkt al enkele jaren aan een uniek oeuvre waarin schilderijen, collages en sculpturen naast elkaar bestaan en elkaar beïnvloeden. Het schilderen lijkt echter de rode draad. Haar motieven, die ze vooral ontleent aan films, anekdotische jeugdherinneringen en cartoons, zijn vaak (zwart) humoristisch: soms agressief dan weer liefelijk, meestal balancerend tussen archetype en cultureel cliché. Deze motieven combineert en manipuleert ze tot een kenmerkende eclectische beeldtaal die gaat van vormloos tot concreet. In haar nieuwe werken breidt ze de oefening in abstractie uit en vervormt ze niet enkel de geschilderde tekens maar ook haar drager die nu vaak bestaat uit hout, gezaagd in onregelmatige vormen. Beeld en object lijken samen te vallen in deze schalkse schilderijen.

 

Er is niet één manier om de modus operandi van Joke Hansen samen te vatten. De energetische “nervositeit” die in al haar werken een verbindende factor is, indiceert dat snelheid een cruciaal onderdeel is van Hansens werkwijze maar de werkelijke sterkte van deze kunstenaar ligt wellicht in haar vermogen om elk symbool met een eufemisme te formuleren. Het heroïsche landschap als understatement, het past in een zeer hedendaags discours maar Joke Hansen weert pertinent de weg van de minste weerstand. In deze nieuwe werken verweeft ze, vanuit een bijna anarchistische benadering van het beeld, het persoonlijke en anekdotische met het symbolische en ze balt haar invloeden samen tot gecomprimeerde fragmenten (letterlijk en figuurlijk) verknipte schilderkunst. 

Wim Van der celen - 2019

Joke Hansen has been working for several years on a unique oeuvre in which paintings, collages and sculptures coexist and influence each other. However, the painting seems to be the common thread. Her motives, which she derives mainly from films, anecdotal childhood memories and cartoons, are often (black) humorous: sometimes aggressively, usually balancing between archetype and cultural cliché. These motifs combine and manipulate them into a distinctive eclectic visual language that goes from formless to concrete. In her new works she extends the exercise in abstraction and distorts not only the painted signs but also her carrier that now often consists of wood, sawn in irregular forms. 

 

There is not one way to summarize Joke Hansen's modus operandi. The energetic "nervousness" that is a unifying factor in all her works dictates that speed is a crucial part of Hansen's method, but the true strength of this artist may be in her ability to use every symbol with a euphemism Formulate. The heroic landscape as an understatement, it fits into a very contemporary discourse but Joke Hansen resolutely fends off the path of least resistance. In these new works, from an almost anarchic approach to the image, she interweaves the personal and anecdotal with the symbolic and she transforms her influences together into compressed fragments (literally and figuratively) twisted painting. Throughout history, there have been many artists where we can indicate a clear moment in their course when their work changed forever. Often such an upheaval is accompanied by changes, positive or negative, on the world stage or in the life of the artist. However diverse the conscious or unconscious reasons for such changes may be, it is surprising for the viewer to witness the solution.

Wim Van der Celen - 2019

Instagram: joke_hansen

jokehansen@gmail.com

www.jokehansen.be

0032478970901

 

Former studies:

Name of institute: Provinciale Hogeschool Limburg

City: Hasselt (Limburg) 3500

Study from/till: 2007-2011

Department: Fine arts

Diploma title: Master in fine arts. Main subject: Painting

 

 

 

Exhibition Curriculum Vitae

2019

        Bad-beurs Gent ism Mathias Swings

        'Chain' groepshow ism Hisk & Koen van den Broek Merksem

        Ko -residency i.s.m. Stef Van Bellingen Warp Sint Niklaas

        Expo Vonk i.s.m. Koen Leemans C-Mine Genk

2018 

       Expo Vonk i.s.m. Sofie Deederen Z33 Hasselt

       Ko-residency Z33 Hasselt

2017

 • Expo Vonk Regina Mundi klooster Genk (BE)

 • BAD-beurs Gent (Be)​                                                                                                                        

 • 2016

 • Open atelier Herkenrode kazerne Hasselt

 • expo Vonk z33 Hasselt (BE)​

2015 

 •  penningeester Vonk VZW

 • ' De Aftrap' CC Bilzen (Be)

2014

 • ‘ No movement’ CC Heusden Zolder (Be)

 • ‘Vonk on Wheels’ Oud Gemeenteplein Genk (Be)

 • project i.s.m. Stijn Van Dorpe en ‘Flacc’ (Be)

 • Bestuurslid VONK vzw

2013

 • ‘Dumontexpo’ Vonk atelier Genk (BE)

 •  

2012

 • ‘Gaverprijs’ cc De schakel Waregem (Be)

 • ‘Reconverce’ CC Casino Beringen (BE)

 • ‘Extamuros’ CC Strombeek Brussel (Be)

 • ‘Manifesta’ André Dumont Genk (Be)

2011

 • ‘GYM’ Hasselt (Be)

 • ‘Exit 11’ C-Mine Genk (Be)

 • ‘Los’ Kasteel oud Rekem (Be)

2010

 • ‘Centre Of Mass’, Lokaal 01, Antwerp (Be)

 • ‘Student Triennial’ Istanbul

2009

 • ‘Bachelor expo’, Provinciale Hogeschool Limburg, Hasselt (Be)

 • ‘Manufactured’ Zaal België Hasselt (Be)

 © 2019 by Joke Hansen

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon